MENCARI HUJAH UNTUK BERHIJRAH

Posts tagged ‘dengan haiwan’

KEHILANGAN UNTA DI PADANG PASIR

Unta Padang Pasir

Diceritakan daripada Simak, Suatu hari Numan bin Basyir menyampaikan khutbah, bahawa Rasullulah  s.a.w. bersabda, Sesungguhnya Allah sangat gembira menerima taubat hamba-Nya tatkala ia bertaubat, melebihi daripada kegembiraan seseorang yang berkenderaan di tengah-tengah padang pasir kemudian haiwan yang dia tunggangi itu lari meninggalkannya. Sedangkan di atas haiwan tunggangan tersebut terdapat makanan dan minuman miliknya. Kemudian ia berputus asa untuk menemui kembali haiwan dan bekalannya itu.

(more…)

Advertisements