MENCARI HUJAH UNTUK BERHIJRAH

Archive for the ‘Hayatus Sahabah’ Category

Ibrah Dari Rasulullah

Perang Jihad

Persediaan Menghadapi Perang

Sewaktu perang Badar,di samping mempunyai Angkatan Perang Islam, Nabi s.a.w juga mempunyai alat-alat perang dan kenderaan yang cukup lengkap sebagai tanda bersiap sedia untuk menghadapi sesuatu yang hebat. Baginda mempunyai lapan bilah pedang. Pedang yang pertama dimiliki oleh Baginda diberi nama Ma’tsur dan pedang-pedang lain diberi nama, A’dhab,Dzulfiqar,Qala’iy,Battar,Makhdzan,Qadhib.  Sebagai perlindungan diri, Baginda mempunyai tujuh baju besi dengan nama-nama tertentu sperti Dzatul Fudhul,Sughdiyah,Khirniq dan lain-lainnya. Selain itu, Rasulullah s.a.w memiliki enam bilah anak panah,diantaranya bernama Zauraa,Rauha,Katum,dan Sadad.

Empat batang tombak yang diberi nama Rutswiy,Mutatsanniy, dan lain-lain. Untuk maju ke medan perang, Baginda mempunyai beberapa ekor kuda , di antaranya bernama Sakb yang sangat kencang larinya, Murtajiz yang cantik ringisnya,Tsarb yang tegap badannya,Sabhah yang baik lariannya dan lain-lain lagi. Sungguhpun semua persiapan itu sesuai bagi membina kekuatan Islam, namun tidak semua Banginda gunakan untuk peperangan tetapi Baginda akan memilih mana yang sesuai mengikut gerakan dan bentuk peperangan yang akan dihadapi.

(more…)

Advertisements

KEHILANGAN UNTA DI PADANG PASIR

Unta Padang Pasir

Diceritakan daripada Simak, Suatu hari Numan bin Basyir menyampaikan khutbah, bahawa Rasullulah  s.a.w. bersabda, Sesungguhnya Allah sangat gembira menerima taubat hamba-Nya tatkala ia bertaubat, melebihi daripada kegembiraan seseorang yang berkenderaan di tengah-tengah padang pasir kemudian haiwan yang dia tunggangi itu lari meninggalkannya. Sedangkan di atas haiwan tunggangan tersebut terdapat makanan dan minuman miliknya. Kemudian ia berputus asa untuk menemui kembali haiwan dan bekalannya itu.

(more…)